پیش از دانشگاه در ترکیه

_ در ابتدا برای ثبت نام در مدارس انتخابی باید اقدامات صورت گرفته در شهری انجام شود که اولیا در آن شهر اقامت دارند. دانش آموزان همراه با اولیا در شهری می توانند تحصیل کنند که منزل مسکونیشان در آن شهر می باشد.

_ برای شروع یا ادامه تحصیل دانش آموز خارجی در ترکیه، اولیا دانش آموز باید دارای یکی از انواع اجازه های اقامتی ترکیه باشند و سپس می توانند برای اجازه اقامت تحصیلی فرزندشان اقدام کنند.

_ قبل از ثبت نام باید معادل سازی مقطع تحصیلی دانش آموز انجام شود. سپس امور اقامتی دانش آموز از طریق اداره امنیت پیگیری شود و همچنین باید کد ملی ترکیه برای دانش آموز اخذ گردد. در آخر تشریفات لازم برای ثبت نام در مدرسه انجام می گیرد.

خرید ملک در ترکیه قوانین خاص خود را دارد. اگر به دنبال خرید خانه در ترکیه هستید می بایستی قوانین لازم در خصوص خرید ملک در ترکیه برای اتباع خارجی را بدانید. زیرا که بر اساس قوانین جدید خرید ملک در ترکیه شهروندان برخی از کشورها اجازه خرید و فروش ملک در ترکیه را ندارند. البته لازم به ذکر است که ایرانیان می توانند به راحتی اقدام به خرید و فروش ملک در ترکیه نمایند.

تعداد دانشجویان بین المللی که تحصیل در ترکیه را انتخاب کرده اند هر ساله افزایش قابل توجهی داشته است. در حال حاضر (در سال ۲۰۱۹) حدود ۶۵۰۰۰ دانشجوی خارجی در ترکیه مشغول به تحصیل هستند که نشان می دهد این کشور به عنوان یک مقصد آموزشی عالی در بین دانشجویان بین المللی محبوب شده است.

ترکیه کشوری اوراسیایی در خاورمیانه است که بخشی از آن در اروپا واقع شده و جزو توسعه یافته ترین کشورهایی است که بر اساس نظام جمهوری ایجاد شده اند. حکومت فعلی ترکیه در سال ۱۹۲۳ و به رهبری شخصی به نام آتاتورک بنا شد

_ در ابتدا برای ثبت نام در مدارس انتخابی باید اقدامات صورت گرفته در شهری انجام شود که اولیا در آن شهر اقامت دارند. دانش آموزان همراه با اولیا در شهری می توانند تحصیل کنند که منزل مسکونیشان در آن شهر می باشد.

_ برای شروع یا ادامه تحصیل دانش آموز خارجی در ترکیه، اولیا دانش آموز باید دارای یکی از انواع اجازه های اقامتی ترکیه باشند و سپس می توانند برای اجازه اقامت تحصیلی فرزندشان اقدام کنند.

_ قبل از ثبت نام باید معادل سازی مقطع تحصیلی دانش آموز انجام شود. سپس امور اقامتی دانش آموز از طریق اداره امنیت پیگیری شود و همچنین باید کد ملی ترکیه برای دانش آموز اخذ گردد. در آخر تشریفات لازم برای ثبت نام در مدرسه انجام می گیرد.