آموزش متوسطه (دبیرستان) در ترکیه

گذر به دبیرستان در پایان سال هشتم؛ یعنی آخر سال چهارم دوره راهنمایی با  آزمون TEOG انجام خواهد شد. این آزمون متشکل از دروس آموزشی دوران راهنمایی می باشد. آزمون TEOG که جانشین  SBS است، برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ برگزار شد. TEOG در قالب آزمون های سراسری برگزار می شود. این دوره نیز به مدت ۴ سال دوره آموزشی خواهد بود. دوره‌ دبیرستان‌ شامل‌ رشته های‌ علوم‌ انسانی، ریاضی، فیزیک، فنی‌ و علوم‌ تجربی است. بعد از اتمام‌ دوره‌ ابتدایی می ‌توان‌ تحصیلات‌ دبیرستان را در رشته های‌ علوم‌ دینی و هنرستان های‌ صنعتی‌ نیز ادامه‌ داد که‌ طول‌ دوره آموزشی‌ در این‌ رشته ها معمولاً‌ دوازده‌ سال‌ است. در پایان‌ دوره‌ دبیرستان‌ به‌ دانش آموزان‌ مدرک‌ دیپلم اعطا می ‌شود.

برای تحصیل در مدارس ترکیه افراد نیاز به ارزیابی مدارک دارند و یک سری مدارک شناسایی والدین آن‌ ها هم نیاز است. خوشبختانه شرایط ثبت‌نام در مدارس ترکیه آسان ‌تر شده است. در ادامه سیستم آموزشی، مقاطع تحصیلی، انواع مدارس ترکیه و مدارس خصوصی و بین المللی ترکیه اعم از مدارس آلمانی و اتریشی و هزینه های تحصیل در مدارس ترکیه را برایتان توضیح داده ایم؛ با گروه مشاورین NMBrand همراه باشید.

تعداد دانشجویان بین المللی که تحصیل در ترکیه را انتخاب کرده اند هر ساله افزایش قابل توجهی داشته است. در حال حاضر (در سال ۲۰۱۹) حدود ۶۵۰۰۰ دانشجوی خارجی در ترکیه مشغول به تحصیل هستند که نشان می دهد این کشور به عنوان یک مقصد آموزشی عالی در بین دانشجویان بین المللی محبوب شده است.

گذر به دبیرستان در پایان سال هشتم؛ یعنی آخر سال چهارم دوره راهنمایی با  آزمون TEOG انجام خواهد شد. این آزمون متشکل از دروس آموزشی دوران راهنمایی می باشد. آزمون TEOG که جانشین  SBS است، برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ برگزار شد. TEOG در قالب آزمون های سراسری برگزار می شود. این دوره نیز به مدت ۴ سال دوره آموزشی خواهد بود. دوره‌ دبیرستان‌ شامل‌ رشته های‌ علوم‌ انسانی، ریاضی، فیزیک، فنی‌ و علوم‌ تجربی است.