کلیسای سنت پلی‌کارپ

کلیسای سنت پلیکارپ از جاذبه های گردشگری ازمیر و قدیمیترین کلیسا در ازمیر است که سمبلی است از هفت کلیسا ی مقدس. در روایات آمده است اپوکالیپس مقدس (Apocalypse-Polycarp) پاپ این کلیسا در سال ۱۵۵ بعد از میلاد توسط رومیها در محل کادیفه کاله (Kadıfkale) و در سن ۸۶سالگی به شهادت رسید. وقتی رومیها خواستند که مطابق رسم آن زمان او را بر روی چوبه مرگ بسوزانند، شعله های آتش او را لمس نکردند و بنابراین او را توسط ضربه های شمشیر به قتل رساندند. این کلیسا در ترکیه در ۱۶۲۰ بازسازی شد.

ازمیر یکی از زیبا ترین شهر های ترکیه است. هر ساله بر تعداد کسانی که دوست دارند از این شهر زیبا دیدن کنند افزوده می شود. جاذبه های گردشگری ازمیر از جمله ساحل‌ها، بناهای باستانی، شگفتی‌های طبیعی و تفریح‌های شبانه می باشد.

کلیسای سنت پلیکارپ از جاذبه های گردشگری ازمیر و قدیمیترین کلیسا در ازمیر است که سمبلی است از هفت کلیسا ی مقدس. در روایات آمده است اپوکالیپس مقدس (Apocalypse-Polycarp) پاپ این کلیسا در سال ۱۵۵ بعد از میلاد توسط رومیها در محل کادیفه کاله (Kadıfkale) و در سن ۸۶سالگی به شهادت رسید. وقتی رومیها خواستند که مطابق رسم آن زمان او را بر روی چوبه مرگ بسوزانند، شعله های آتش او را لمس نکردند و بنابراین او را توسط ضربه های شمشیر به قتل رساندند. این کلیسا در ترکیه در ۱۶۲۰ بازسازی شد.