ترکیش ایرلاینز

شرکت ترکیش ایرلاینز در ارزیابی امسال موسسه تراول پلاس در چهار بخش مختلف جایزه کسب کرد. در ادامه این خبر  با ما گروه مشاورین NMBrand  همراه باشید.موسسه تراول پلاس که خدمات مسافرتی شرکت‌های هواپیمایی را مورد ارزیابی جهانی قرار داده و به برترین‌ها جایزه می‌دهد، به شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاینز) در 4 بخش جایزه اهدا کرد.دفتر مطبوعاتی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که در ارزیابی امسال موسسه تراول پلاس، استانداردهای جدید در زمان پاندمی کرونا از جمله بهداشت و سلامت و اجرای دقیق و پایدار آنها مدنظر گرفته‌ شده است.ترکیش ایرلاینز با بسته بندی لوازم بهداشتی، پتوها و هدفون‌ها، هدایای کودکان و همچنین اتخاذ تدابیر بهداشتی ویژه در بین دیگر خطوط هوایی پیشتازی کرد.شرکت هواپیمایی ترکیه در بخش‌های "کیت بهداشت مسافر"، "ابتکار بسته بندی"، "ابتکار بهداشت کودک" و "فناوری سلامت مسافر"، جایزه «استاندارد طلایی» دریافت کرد.

شرکت ترکیش ایرلاینز در ارزیابی امسال موسسه تراول پلاس در چهار بخش مختلف جایزه کسب کرد. در ادامه این خبر  با ما گروه مشاورین NMBrand  همراه باشید.موسسه تراول پلاس که خدمات مسافرتی شرکت‌های هواپیمایی را مورد ارزیابی جهانی قرار داده و به برترین‌ها جایزه می‌دهد، به شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاینز) در 4 بخش جایزه اهدا کرد.دفتر مطبوعاتی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که در ارزیابی امسال موسسه تراول پلاس، استانداردهای جدید در زمان پاندمی کرونا از جمله بهداشت و سلامت و اجرای دقیق و پایدار آنها مدنظر گرفته‌ شده است.ترکیش ایرلاینز با بسته بندی لوازم بهداشتی، پتوها و هدفون‌ها، هدایای کودکان و همچنین اتخاذ تدابیر بهداشتی ویژه در بین دیگر خطوط هوایی پیشتازی کرد.شرکت هواپیمایی ترکیه در بخش‌های "کیت بهداشت مسافر"، "ابتکار بسته بندی"، "ابتکار بهداشت کودک" و "فناوری سلامت مسافر"، جایزه «استاندارد طلایی» دریافت کرد.