شرایط زایمان در ترکیه

زایمان و تولد نوزاد در ترکیه برای اتباع خارجی بسیار راحت می باشد. در واقع می توان گفت در کشور ترکیه هیچ گونه محدودیتی برای تولد نوزاد وجود ندارد. ولی باید در نظر داشته باشید که موضوع ذکر شده بدین معنی نمی باشد که در صورتی نوزادی در ترکیه متولد شده باشد می تواند تابعیت کشور ترکیه را اخذ نمایید در واقع باید بدانید که اخذ شهروندی ترکیه با تولد کودکان غیرممکن می باشد زیرا که این کشور تابعیت را بر اساس قوانین خاک ارایه نمی دهد. یعنی می توان این موضوع را به این صورت اعلام نمود که در تابعیت کشور ترکیه مهم ترین اصل مسئله خون می باشد و سپس قوانین جدیدی که برای اخذ شهروندی ترکیه گذاشه شده است به مانند سرمایه گذاری در ترکیه، خرید ملک در ترکیه، افتتاح حساب در ترکیه و سپرده گذاری به مبلغ ۳۰۰۰ لیر ترکیه. یعنی اتباع کشورهای دیگر فقط از این طریق می توانند موفق به اخذ تابعت ترکیه شوند. اتباع خارجی در کشور ترکیه هم در بیمارستان های دولتی و هم بیمارستان های خصوصی می توانند کودک خود را به دنیا آورند و هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد. البته در نظر داشته باشید که بر خلاف بیمارسان های دولتی هزینه زایمان در بیمارستان های خصوصی در ترکیه بالا می باشد. همچنین هزینه زایمان بستگی به این موضوع که شما زایمان طبیعی را انتخاب کرده باشید که عمل سزارین را نیز می تواند متفاوت باشد.  تابعیت کشور ترکیه مهم ترین اصل مسئله خون می باشد و سپس قوانین جدیدی که برای اخذ شهروندی ترکیه گذاشته شده است با گروه مشاورین NM Brand جهت مشاوره خدمات خرید خانه،‌ سرمایه گذاری، اقامت ترکیه، اخذ شهروندی ترکیه،‌ پاسپورت ترکیه و دیگر خدمات همراه باشید.

در کشور ترکیه محدودیتی برای زایمان و تولد کودکان خارجی وجود ندارد و هر کس می تواند در صورت تمایل، به راحتی زایمان خود را در بیمارستان های دولتی یا خصوصی ترکیه انجام دهد. هزینه ی زایمان در ترکیه بسته به دولتی یا خصوصی بودن بیمارستان و نوع عمل (طبیعی یا سزارین) متفاوت است. هزینه‌ی زایمان در استانبول به صورت طبیعی در بیمارستان های دولتی و خصوصی با کیفیت متوسط از ۳۰۰۰ لیر برای زایمان طبیعی شروع میشود. 

زایمان و تولد نوزاد در ترکیه برای اتباع خارجی بسیار راحت می باشد. در واقع می توان گفت در کشور ترکیه هیچ گونه محدودیتی برای تولد نوزاد وجود ندارد. ولی باید در نظر داشته باشید که موضوع ذکر شده بدین معنی نمی باشد که در صورتی نوزادی در ترکیه متولد شده باشد می تواند تابعیت کشور ترکیه را اخذ نمایید در واقع باید بدانید که اخذ شهروندی ترکیه با تولد کودکان غیرممکن می باشد زیرا که این کشور تابعیت را بر اساس قوانین خاک ارایه نمی دهد. یعنی می توان این موضوع را به این صورت اعلام نمود که در تابعیت کشور ترکیه مهم ترین اصل مسئله خون می باشد و سپس قوانین جدیدی که برای اخذ شهروندی ترکیه گذاشه شده است به مانند سرمایه گذاری در ترکیه، خرید ملک در ترکیه، افتتاح حساب در ترکیه و سپرده گذاری به مبلغ۵۰۰۰  لیر ترکیه. یعنی اتباع کشورهای دیگر فقط از این طریق می توانند موفق به اخذ تابعت ترکیه شوند. اتباع خارجی در کشور ترکیه هم در بیمارستان های دولتی و هم بیمارستان های خصوصی می توانند کودک خود را به دنیا آورند و هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد. البته در نظر داشته باشید که بر خلاف بیمارسان های دولتی هزینه زایمان در بیمارستان های خصوصی در ترکیه بالا می باشد. همچنین هزینه زایمان بستگی به این موضوع که شما زایمان طبیعی را انتخاب کرده باشید که عمل سزارین را نیز می تواند متفاوت باشد.  تابعیت کشور ترکیه مهم ترین اصل مسئله خون می باشد و سپس قوانین جدیدی که برای اخذ شهروندی ترکیه گذاشته شده است با گروه مشاورین NM Brand جهت مشاوره خدمات خرید خانه،‌ سرمایه گذاری، اقامت ترکیه، اخذ شهروندی ترکیه،‌ پاسپورت ترکیه و دیگر خدمات همراه باشید.