تاسیس مغازه در ترکیه

افرادی که قصد سرمایه گذاری در ترکیه از طریق راه اندازی مغازه در ترکیه را دارند برای این امر می توانند از راه های مختلفی استفاده کنند. خرید یک بیزینس که از قبل راه اندازی شده و در حال حاضر دایر می باشد و شخص فقط باید آن را ادمه دهد. اخذ نمایندگی از مارک و برندهای معرف و ادامه دادن از این طریق- راه اندازی صفر تا صد یک کسب و کار تازه در ترکیه توسط خود شخص

راه اندازی مغازه در ترکیه به سبب رشد اقتصادی ترکیه در چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است به خصوص در این بین افرادی که به قصد سرمایه گذاری در ترکیه اقدام به این کار می کنند در بسیاری از موارد در جریان کار قرار ندارند. در ادامه با گروه مشاورین NM Brand  همراه باشید.

افرادی که قصد سرمایه گذاری در ترکیه از طریق راه اندازی مغازه در ترکیه را دارند برای این امر می توانند از راه های مختلفی استفاده کنند. خرید یک بیزینس که از قبل راه اندازی شده و در حال حاضر دایر می باشد و شخص فقط باید آن را ادمه دهد. اخذ نمایندگی از مارک و برندهای معرف و ادامه دادن از این طریق- راه اندازی صفر تا صد یک کسب و کار تازه در ترکیه توسط خود شخص