مغازه در ترکیه

راه اندازی مغازه در ترکیه به سبب رشد اقتصادی ترکیه در چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است به خصوص در این بین افرادی که به قصد سرمایه گذاری در ترکیه اقدام به این کار می کنند در بسیاری از موارد در جریان کار قرار ندارند. در ادامه با گروه مشاورین NM Brand  همراه باشید.تاسیس مغازه در ترکیه برای اتباع خارجی بر اساس شرایطی انجام می شود. مثلا شما در صورتی که برای تحصیل در ترکیه راهی این کشور هستید نمی توانید اقدام به تاسیس مغازه کنید. مثلا شما قبل از هر چیزی باید بدانید که برای راه اندازی مغازه در ترکیه به چه مدارکی احتیاج خواهید داشت؟برای اخذ مجوز باید به کدام مراکز و موسسات مراجعه کنید؟ آیا برای انجام این کار نیاز به اخذ اقامت ترکیه دارید و یا حتی با اخذ شهروندی ترکیه هم نیاز به اخذ مجوز دارید یا نه؟

راه اندازی مغازه در ترکیه به سبب رشد اقتصادی ترکیه در چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است به خصوص در این بین افرادی که به قصد سرمایه گذاری در ترکیه اقدام به این کار می کنند در بسیاری از موارد در جریان کار قرار ندارند. در ادامه با گروه مشاورین NM Brand  همراه باشید.

راه اندازی مغازه در ترکیه به سبب رشد اقتصادی ترکیه در چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است به خصوص در این بین افرادی که به قصد سرمایه گذاری در ترکیه اقدام به این کار می کنند در بسیاری از موارد در جریان کار قرار ندارند. در ادامه با گروه مشاورین NM Brand  همراه باشید.تاسیس مغازه در ترکیه برای اتباع خارجی بر اساس شرایطی انجام می شود. مثلا شما در صورتی که برای تحصیل در ترکیه راهی این کشور هستید نمی توانید اقدام به تاسیس مغازه کنید. مثلا شما قبل از هر چیزی باید بدانید که برای راه اندازی مغازه در ترکیه به چه مدارکی احتیاج خواهید داشت؟برای اخذ مجوز باید به کدام مراکز و موسسات مراجعه کنید؟ آیا برای انجام این کار نیاز به اخذ اقامت ترکیه دارید و یا حتی با اخذ شهروندی ترکیه هم نیاز به اخذ مجوز دارید یا نه؟