پیدا کردن یک شرکت ترک

 یک شرکت ترک کارفرمای شما باشد و کارفرما برای شما درخواست اجازه کار می کند. این کارفرما باید ثابت کند که تخصص و مهارت شما مورد نیاز او بوده و در ترکیه شخص دیگری برای مهارت درخواستی وی وجود ندارد.شما می توانید برای یکسال و بعد از آن برای ۲ سال اجازه کار را دریافت کنید و بعد از ۵ سال تمدید اقامت دائم ترکیه (شهروندی ترکیه) را دریافت کنید.در صورتی که ۵ سال متوالی موفق به دریافت اجازه کار شدید و در طول ۵ سال کمتر از ۶ ماه در خارج از ترکیه بوده اید, می توانید درخواست ملیت ترک یا همون وطن داشی (پاسپورت ترکیه) و یا اجازه کار مستقل ( مادام العمر) نمایید.

دریافت اجازه کار در ترکیه یا چالیشما ایزین قبل از اینکه در ترکیه مشغول به کار شوید، اجباری است. در این مطلب درباره مراحل دریافت اجازه کار در ترکیه خواهیم گفت. درباره مزایای دریافت اجازه کار خواهیم گفت مثلا آیا با آن می‌توانید اقامت بگیرید؟ آیا می‌دانید دریافت اجازه کار چقدر زمان می‌گیرد؟ یکی از بهترین روش‌ها برای دریافت اجازه کار در ترکیه این است که آن را به کارفرمای خود بسپارید اما چطور؟ با گروه مشاورین NM Brand تا پایان این مقاله همراه باشید تا به بحث دریافت اجازه کار در ترکیه یا چالیشما ایزین بپردازیم.

 یک شرکت ترک کارفرمای شما باشد و کارفرما برای شما درخواست اجازه کار می کند. این کارفرما باید ثابت کند که تخصص و مهارت شما مورد نیاز او بوده و در ترکیه شخص دیگری برای مهارت درخواستی وی وجود ندارد.شما می توانید برای یکسال و بعد از آن برای ۲ سال اجازه کار را دریافت کنید و بعد از ۵ سال تمدید اقامت دائم ترکیه (شهروندی ترکیه) را دریافت کنید.در صورتی که ۵ سال متوالی موفق به دریافت اجازه کار شدید و در طول ۵ سال کمتر از ۶ ماه در خارج از ترکیه بوده اید, می توانید درخواست ملیت ترک یا همون وطن داشی (پاسپورت ترکیه) و یا اجازه کار مستقل ( مادام العمر) نمایید.