دانشگاه های ازمیر

درحال حاضر، ۸ دانشگاه، شامل ۶ دانشگاه دولتی  و ۲ دانشگاه خصوصی، در شهر ازمیر دایر می باشد. همچنین، دانشکده حمل و نقل هواییِ دانشگاه هوانوردی ترکیه (که مرکز آن در آنکارا است)،  نیز در شهر ازمیر فعالیت می کند. در این استان ۴ دانشگاه دیگر نیز پیش از وجود داشتند که امروزه فعالیت نمی کنند.

دانشگاه های دولتی ازمیر:

دانشگاه اژه (Ege Üniversitesi)

دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül Üniversitesi)

انستیتو ی تکنولوژی  ازمیر (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

دانشگاه کاتیب چلبی ازمیر (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

دانشگاه باکیر چای  (Bakırçay Üniversitesi)

دانشگاه دموکراسی ازمیر (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

دانشگاه های خصوصی ازمیر:

دانشگاه اقتصاد ازمیر (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

دانشگاه یاشار (Yaşar Üniversitesi)

دانشگاه هوانوردی ترکیه (Türk Hava Kurumu Üniversitesi)

دانشکده ی حمل و نقل هوایی دانشگاه هوانوردی ترکیه در ازمیر قرار دارد ، که مرکز آن در شهر آنکارا می باشد.

تعداد دانشجویان بین المللی که تحصیل در ترکیه را انتخاب کرده اند هر ساله افزایش قابل توجهی داشته است. در حال حاضر (در سال ۲۰۱۹) حدود ۶۵۰۰۰ دانشجوی خارجی در ترکیه مشغول به تحصیل هستند که نشان می دهد این کشور به عنوان یک مقصد آموزشی عالی در بین دانشجویان بین المللی محبوب شده است.

ازمیر یکی از زیبا ترین شهر های ترکیه است. هر ساله بر تعداد کسانی که دوست دارند از این شهر زیبا دیدن کنند افزوده می شود. جاذبه های گردشگری ازمیر از جمله ساحل‌ها، بناهای باستانی، شگفتی‌های طبیعی و تفریح‌های شبانه می باشد.

ترکیه کشوری اوراسیایی در خاورمیانه است که بخشی از آن در اروپا واقع شده و جزو توسعه یافته ترین کشورهایی است که بر اساس نظام جمهوری ایجاد شده اند. حکومت فعلی ترکیه در سال ۱۹۲۳ و به رهبری شخصی به نام آتاتورک بنا شد

درحال حاضر، ۸ دانشگاه، شامل ۶ دانشگاه دولتی  و ۲ دانشگاه خصوصی، در شهر ازمیر دایر می باشد. همچنین، دانشکده حمل و نقل هواییِ دانشگاه هوانوردی ترکیه (که مرکز آن در آنکارا است)،  نیز در شهر ازمیر فعالیت می کند. در این استان ۴ دانشگاه دیگر نیز پیش از وجود داشتند که امروزه فعالیت نمی کنند.

دانشگاه های دولتی ازمیر:

دانشگاه اژه (Ege Üniversitesi)

دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül Üniversitesi)

انستیتو ی تکنولوژی  ازمیر (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

دانشگاه کاتیب چلبی ازمیر (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

دانشگاه باکیر چای  (Bakırçay Üniversitesi)

دانشگاه دموکراسی ازمیر (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

دانشگاه های خصوصی ازمیر:

دانشگاه اقتصاد ازمیر (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

دانشگاه یاشار (Yaşar Üniversitesi)

دانشگاه هوانوردی ترکیه (Türk Hava Kurumu Üniversitesi)

دانشکده ی حمل و نقل هوایی دانشگاه هوانوردی ترکیه در ازمیر قرار دارد ، که مرکز آن در شهر آنکارا می باشد.