کورو فاصولیه

تا‌به‌حال خوراک لوبیا سفید خورده‌اید؟ علاقه‌ای به آن ندارید؟ اگر لوبیا سفید با کره و گوجه‌فرنگی پخته شود، باز هم نظرتان همین است؟ این خوراک نرم و لذیذ را که معمولا با کمی گوشت خشک‌شده‌ی گاو یا گوشتی که با لوبیا پخته‌شده سرو می‌شود، به‌هیچ‌عنوان از دست ندهید.

تا‌به‌حال خوراک لوبیا سفید خورده‌اید؟ علاقه‌ای به آن ندارید؟ اگر لوبیا سفید با کره و گوجه‌فرنگی پخته شود، باز هم نظرتان همین است؟ این خوراک نرم و لذیذ را که معمولا با کمی گوشت خشک‌شده‌ی گاو یا گوشتی که با لوبیا پخته‌شده سرو می‌شود، به‌هیچ‌عنوان از دست ندهید.