لیدیز بیچ کوش آداسی (Ladies Beach)

لیدیز بیچ در حقیقت ساحلی تماشایی در کوش آداسی است که در روزهای یکشنبه هر هفته بسیاری از افراد محلی را به سمت خود می کشاند. ساحلی شنی که در گذشته های دور مخصوص زنان بوده و به همین دلیل نیز به لیدیز بیچ نامگذاری شده است. اما امروزه زنان و مردان می توانند از این ساحل استفاده نمایند.

قبل از هر چیزی ابتدا باید بدانیم که کوش آداسی کجاست؟! این شهر در کشور ترکیه، استان آیدین و در بخشی از سواحل دریای اژه قرار گرفته است. از جمله مهمترین شهرهایی که در همسایگی کوش آداسی قرار دارند، می‌توان به سلجوق در شمال، گرمنجیک در شمال شرق و سوکه در جنوب شرق اشاره کرد. همچنین این شهر زیبا تنها به اندازه ۹۵ کیلومتر از ازمیر و ۷۱ کیلومتر از مرکز شهر آیدین فاصله دارد. 

لیدیز بیچ در حقیقت ساحلی تماشایی در کوش آداسی است که در روزهای یکشنبه هر هفته بسیاری از افراد محلی را به سمت خود می کشاند. ساحلی شنی که در گذشته های دور مخصوص زنان بوده و به همین دلیل نیز به لیدیز بیچ نامگذاری شده است. اما امروزه زنان و مردان می توانند از این ساحل استفاده نمایند.