حمام ترکی اوتومان کوش آداسی

حمام ترکی ازمهم ترین  تفریحات کوش آداسی  است . صدها سال است که حما م ترکی بخشی از فرهنگ ترکیه است . قدمت حمام های ترکی به بیش از ۲۵۰ سال می رسد .  حمام ترکی یک دوش ۱۰ دقیقه ای نیست ،  یک سنت است که نه تنها بعد از آن بدن کاملا تمیز می شود  بلکه آرامش فوق العاده ای نیز به شما می دهد . حمام ترکی باعث طول عمر میشود و  یک تفریح  لذت بخش است . حمام ترکی کوش آداسی نیز همانند سایر حمام های این کشور به بهترین امکانات مجهز است  و میتوانید در شهر تفریحی کوش آداسی حمام ترکی را امتحان کنید.حمام ترکی  مکانی عمومی ست که  مردان و زنان یا  با هم و یا جدا از هم می توانند از آن بهره مند شوند . بنابراین دو نوع حمام وجود دارد ، یک نوع حمام که بخش های  جدا دارد ( بخش زنان و مردان جدا از هم ) و نوع دیگر که زن ها و مردها هرکدام  در روز و ساعت خاصی می آیند .  این حمام ها  به روی هر کس بدون در نظر گرفتن وضعیتش ؛ پیر و جوان، فقیر و غنی ، شهری یا روستایی ، ترکیه و یا خارجی باز هستند. حمام ترکی کوش آداسی نیز همین وضعیت را داراست .

قبل از هر چیزی ابتدا باید بدانیم که کوش آداسی کجاست؟! این شهر در کشور ترکیه، استان آیدین و در بخشی از سواحل دریای اژه قرار گرفته است. از جمله مهمترین شهرهایی که در همسایگی کوش آداسی قرار دارند، می‌توان به سلجوق در شمال، گرمنجیک در شمال شرق و سوکه در جنوب شرق اشاره کرد. همچنین این شهر زیبا تنها به اندازه ۹۵ کیلومتر از ازمیر و ۷۱ کیلومتر از مرکز شهر آیدین فاصله دارد. 

حمام ترکی ازمهم ترین  تفریحات کوش آداسی  است . صدها سال است که حما م ترکی بخشی از فرهنگ ترکیه است . قدمت حمام های ترکی به بیش از ۲۵۰ سال می رسد .  حمام ترکی یک دوش ۱۰ دقیقه ای نیست ،  یک سنت است که نه تنها بعد از آن بدن کاملا تمیز می شود  بلکه آرامش فوق العاده ای نیز به شما می دهد . حمام ترکی باعث طول عمر میشود و  یک تفریح  لذت بخش است . حمام ترکی کوش آداسی نیز همانند سایر حمام های این کشور به بهترین امکانات مجهز است  و میتوانید در شهر تفریحی کوش آداسی حمام ترکی را امتحان کنید.حمام ترکی  مکانی عمومی ست که  مردان و زنان یا  با هم و یا جدا از هم می توانند از آن بهره مند شوند . بنابراین دو نوع حمام وجود دارد ، یک نوع حمام که بخش های  جدا دارد ( بخش زنان و مردان جدا از هم ) و نوع دیگر که زن ها و مردها هرکدام  در روز و ساعت خاصی می آیند .  این حمام ها  به روی هر کس بدون در نظر گرفتن وضعیتش ؛ پیر و جوان، فقیر و غنی ، شهری یا روستایی ، ترکیه و یا خارجی باز هستند. حمام ترکی کوش آداسی نیز همین وضعیت را داراست .