سوتلاچ

«سوتلاچ» (Sütlaç) نوعی پودینگ برنجی نرم است که گرم سرو می‌شود و شبیه شیربرنج است. بنابر روایت استانبولی‌ها، دستور سوتلاچ از آشپزخانه‌های کاخ «توپکاپی» به‌دست مردم کوچه و بازار رسیده است. استانبولی‌ها معمولا سوتلاچ را با دارچین تزیین می‌کنند و به‌همراه گردو و کشمش می‌خورند.

«سوتلاچ» (Sütlaç) نوعی پودینگ برنجی نرم است که گرم سرو می‌شود و شبیه شیربرنج است. بنابر روایت استانبولی‌ها، دستور سوتلاچ از آشپزخانه‌های کاخ «توپکاپی» به‌دست مردم کوچه و بازار رسیده است. استانبولی‌ها معمولا سوتلاچ را با دارچین تزیین می‌کنند و به‌همراه گردو و کشمش می‌خورند.