شرکت نفت ترکیه

شرکت ملی نفت و گاز ترکیه ، شرکت نفت ترکیه ، که در حال فعالیت در منطقه دریای سیاه است ، گفت که شرکتهایی را که مایل به مشارکت در صنعت محلی ترکیه و اشتغال در هر مشارکت یا همکاری برای کارهای در زمینه گاز ساکاریا هستند ، در اولویت قرار خواهد داد.

ترکیه برای اولین بار از گاز دریای سیاه در اول سال ۲۰۲۳ استفاده خواهد کرد.منابع دولتی به آژانس آنادولو گفتند ، ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ استفاده از گاز میدان گازی ساکاریا در دریای سیاه را آغاز خواهد کرد.  در ادامه این خبر  با ما گروه مشاورین NMBrand  همراه باشید.

شرکت ملی نفت و گاز ترکیه ، شرکت نفت ترکیه ، که در حال فعالیت در منطقه دریای سیاه است ، گفت که شرکتهایی را که مایل به مشارکت در صنعت محلی ترکیه و اشتغال در هر مشارکت یا همکاری برای کارهای در زمینه گاز ساکاریا هستند ، در اولویت قرار خواهد داد.