اجازه کار ترکیه

اولین کاری که در زمینه راه اندازی مغازه در ترکیه باید انجام بدهید اخذ مجوز کار در کشور ترکیه می باشد. البته ذکر این نکته لازم است که برای اخذ مجوز کار در بسیاری از موارد داشتن کیملیک یا همان اجازه اقامت ترکیه لازم می باشد. در کشور ترکیه شما می توانید از دو طریق اقدام به اخذ اجازه کار در ترکیه یا همان ایش ایزنی کنید.شخص به عنوان کارمند در یک شرکت ترک مشغول به کار می شود. در وهله اول این اشخصاص باید موفق به اخذ اقامت در ترکیه شده باشند و به دنبال آن می توانند بر اساس تخصص خود اقدام به یافتن شرکتی کنند که با توجه به تخصص شخص حاضر باشد فرد را استخدام کند، از اداره کار و امور اجتماعی ترکیه برای فرد اجازه کار دریافت کنید و بیمه رد کند.در نوع دوم شخص خود به عنوان کارفرما می تواند اقدام به ثبت شرکت در ترکیه و یا برند خود نماید. در این صورت فرد نیازی به استخدام در سایر شرکت ها را ندارد. به همین دلیل می تواند با دارا بودن شرایط کار خود را تاسیس و از آن طریق برای خود بیمه رد کند.

راه اندازی مغازه در ترکیه به سبب رشد اقتصادی ترکیه در چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است به خصوص در این بین افرادی که به قصد سرمایه گذاری در ترکیه اقدام به این کار می کنند در بسیاری از موارد در جریان کار قرار ندارند. در ادامه با گروه مشاورین NM Brand  همراه باشید.

اولین کاری که در زمینه راه اندازی مغازه در ترکیه باید انجام بدهید اخذ مجوز کار در کشور ترکیه می باشد. البته ذکر این نکته لازم است که برای اخذ مجوز کار در بسیاری از موارد داشتن کیملیک یا همان اجازه اقامت ترکیه لازم می باشد. در کشور ترکیه شما می توانید از دو طریق اقدام به اخذ اجازه کار در ترکیه یا همان ایش ایزنی کنید.شخص به عنوان کارمند در یک شرکت ترک مشغول به کار می شود. در وهله اول این اشخصاص باید موفق به اخذ اقامت در ترکیه شده باشند و به دنبال آن می توانند بر اساس تخصص خود اقدام به یافتن شرکتی کنند که با توجه به تخصص شخص حاضر باشد فرد را استخدام کند، از اداره کار و امور اجتماعی ترکیه برای فرد اجازه کار دریافت کنید و بیمه رد کند.در نوع دوم شخص خود به عنوان کارفرما می تواند اقدام به ثبت شرکت در ترکیه و یا برند خود نماید. در این صورت فرد نیازی به استخدام در سایر شرکت ها را ندارد. به همین دلیل می تواند با دارا بودن شرایط کار خود را تاسیس و از آن طریق برای خود بیمه رد کند.