راندوو در ترکیه

قبل از هرچیز، راندوو یکی از پرکاربردترین لغاتی است که در امور اداری مربوط به مهاجرت از دهان این‌وآن می‌توان شنید. در کل راندوو به معنای قرار ملاقات است و در ترکیه برای تمامی نوبت‌ها مانند نوبت بانک، اداره نفوس، شهرداری و… استفاده می‌شود. به هر نوبت‌گیری در زبان ترکی راندوو گفته می‌شود. ولی زمانی که در امور مهاجرتی نام راندوو به وسط می‌آید ذهن‌ها بیشتر سمت یک مسئله می‌رود و آن هم گرفتن نوبت و وقت ملاقات برای اداره مهاجرت است.راندوو اقامت یا همان نوبتی که شخص برای ملاقات با افسر اداره مهاجرت می‌گیرد، به این دلیل است که فرد متقاضی مهاجرت و اقامت در ترکیه بتواند مدارک موردنیاز برای دریافت حق اقامت در این کشور را به اداره مهاجرت تسلیم کند تا درمورد او، وضعیت و درخواستش تصمیم گرفته شود. در اینجا راندوو به تعیین روز و ساعت ملاقات برای ارائه مدارک موردنیاز اطلاق می‌شود که برای انجام فرآیند باید فرم راندوو پر شود.برای دریافت این نوبت شما باید در سایت اداره مهاجرت ترکیه فرم راندوو را پر کنید. پر کردن فرم راندوو یکی از قدم‌های مهم و حیاتی برای دریافت اقامت ترکیه است تا حدی که تنها تعدادی از مهاجرین آن را خودشان به‌تنهایی انجام می‌دهند و سایرین آن را به مشاورین و شرکت‌های مهاجرت می‌سپارند. توجه داشته باشید که صحت اطلاعات این فرم بسیار مهم است پس در ورود اطلاعات آن نهایت دقت را داشته باشید.

هزینه اجاره آپارتمان در ترکیه بسیار مناسب تر از ایران می باشد. در اجاره آپارتمان به صورت سالیانه و یا طولانی مدت در ترکیه نیازی به پرداخت رهن وجود ندارد و فقط مبلغ اجاره بر اساس توافق به صورت ماهیانه پرداخت می شود. همچنین نیازی به دادن چک ضمانت در اجاره آپارتمان در ترکیه وجود ندارد.

تعداد دانشجویان بین المللی که تحصیل در ترکیه را انتخاب کرده اند هر ساله افزایش قابل توجهی داشته است. در حال حاضر (در سال ۲۰۱۹) حدود ۶۵۰۰۰ دانشجوی خارجی در ترکیه مشغول به تحصیل هستند که نشان می دهد این کشور به عنوان یک مقصد آموزشی عالی در بین دانشجویان بین المللی محبوب شده است.

قبل از هرچیز، راندوو یکی از پرکاربردترین لغاتی است که در امور اداری مربوط به مهاجرت از دهان این‌وآن می‌توان شنید. در کل راندوو به معنای قرار ملاقات است و در ترکیه برای تمامی نوبت‌ها مانند نوبت بانک، اداره نفوس، شهرداری و… استفاده می‌شود. به هر نوبت‌گیری در زبان ترکی راندوو گفته می‌شود. ولی زمانی که در امور مهاجرتی نام راندوو به وسط می‌آید ذهن‌ها بیشتر سمت یک مسئله می‌رود و آن هم گرفتن نوبت و وقت ملاقات برای اداره مهاجرت است.راندوو اقامت یا همان نوبتی که شخص برای ملاقات با افسر اداره مهاجرت می‌گیرد، به این دلیل است که فرد متقاضی مهاجرت و اقامت در ترکیه بتواند مدارک موردنیاز برای دریافت حق اقامت در این کشور را به اداره مهاجرت تسلیم کند تا درمورد او، وضعیت و درخواستش تصمیم گرفته شود. در اینجا راندوو به تعیین روز و ساعت ملاقات برای ارائه مدارک موردنیاز اطلاق می‌شود که برای انجام فرآیند باید فرم راندوو پر شود.برای دریافت این نوبت شما باید در سایت اداره مهاجرت ترکیه فرم راندوو را پر کنید. پر کردن فرم راندوو یکی از قدم‌های مهم و حیاتی برای دریافت اقامت ترکیه است تا حدی که تنها تعدادی از مهاجرین آن را خودشان به‌تنهایی انجام می‌دهند و سایرین آن را به مشاورین و شرکت‌های مهاجرت می‌سپارند. توجه داشته باشید که صحت اطلاعات این فرم بسیار مهم است پس در ورود اطلاعات آن نهایت دقت را داشته باشید.