آب و هوای ترکیه

مناطق ساحلی ترکیه مرز بین دریای اژه و مدیترانه ای است که تابستانی داغ با آب و هوای مدیترانه ای را دارد. در واقع تابستانی داغ، خشک و تقریبا مرطوب را دارد و در زمستان هوایی سرد و خنک را به همراه دارد. مناطق ساحلی ترکیه در مرز دریای سیاه دارای آب و هوایی اقیانوسی و گرم است، با تابستان های خنک، و تقریبا خنک تا بسیار سرد است. در ساحل دریای سیاه بیشترین میزان بارش را دریافت می کند و تنها بخشی از آن بارش بالا در سال را دریافت می کند. بخش شرقی کشور ترکیه هم به طور میانگین 2500 میلی متر بارش را در سال دریافت می کند.

مناطق ساحلی آن در مرز دریای مرمره که استانبول را هم شامل می شود، که به دریای اژه و دریای سیاه متصل است و آب و هوایی انتقالی بین آب و هوای معتدل مدیترانه ای و آب و هوایی اقیانوسی معتدل و گرم را دارد، نیز تابستانی خشک و خنک متمایل به سرد را به دنبال دارد و زمستان های مرطوبی را به همراه دارد. برف هم در مناطق ساحلی دریای مرمره و دریای سیاه می بارد که تقریبا در زمستان هم دیده می شود، اما معمولا بیشتر از چند روز نمی باشد. البته بارش برف در مناطق ساحلی بسیار غیر معمول است و به نظر عجیب می رسد که در مناطق ساحلی دریای مدیترانه برف ببارد.

البته شرایط نسبت به داخل کشور شدیدتر است و خشک تر است. کوه های نزدیک به ساحل از نفوذ دریا به به مرزهای داخل جلوگیری می کنند. سرما در زمستان ها به خصوص در فلات ها شدیدتر است. دمای هوا بین -30 درجه تا -40 درجه در آناتولی شرقی رخ می دهد، و برف ممکن است در مکان هایی در طول حداقل 120 روز از سال باشد. در سمت غرب، دمای هوای زمستان ها زیر 1 درجه است. تابستان ها هم خشک و گرم هستند، با دمایی که در روز به طور کلی بالای 30 درجه است. میانگین بارش سالانه حدود 400 میلی متر است. خشک ترین مناطق هم قونیه و دشت مالاتیه هستند که بارش سالانه در آن جاها کمتر از 300 میلی متر است. به طور کلی ماه می مرطوب ترین ماه است در حالی که جولای و آگوست خشک ترین ماه ها هستند.

اقتصاد پویای کشور ترکیه بستری مناسب برای سرمایه گذاری اتباع کشور های خارجی است. دولت ترکیه نیز برای استفاده از این فرصت استثنایی، طی تدابیری، شرایط سرمایه گذاری در این کشور را تسهیل بخشیده است تا افراد بیشتری به سرمایه گذاری در ترکیه بپردازند.

  • 1
  • 2

مناطق ساحلی ترکیه مرز بین دریای اژه و مدیترانه ای است که تابستانی داغ با آب و هوای مدیترانه ای را دارد. در واقع تابستانی داغ، خشک و تقریبا مرطوب را دارد و در زمستان هوایی سرد و خنک را به همراه دارد. مناطق ساحلی ترکیه در مرز دریای سیاه دارای آب و هوایی اقیانوسی و گرم است، با تابستان های خنک، و تقریبا خنک تا بسیار سرد است. در ساحل دریای سیاه بیشترین میزان بارش را دریافت می کند و تنها بخشی از آن بارش بالا در سال را دریافت می کند. بخش شرقی کشور ترکیه هم به طور میانگین 2500 میلی متر بارش را در سال دریافت می کند.

مناطق ساحلی آن در مرز دریای مرمره که استانبول را هم شامل می شود، که به دریای اژه و دریای سیاه متصل است و آب و هوایی انتقالی بین آب و هوای معتدل مدیترانه ای و آب و هوایی اقیانوسی معتدل و گرم را دارد، نیز تابستانی خشک و خنک متمایل به سرد را به دنبال دارد و زمستان های مرطوبی را به همراه دارد. برف هم در مناطق ساحلی دریای مرمره و دریای سیاه می بارد که تقریبا در زمستان هم دیده می شود، اما معمولا بیشتر از چند روز نمی باشد. البته بارش برف در مناطق ساحلی بسیار غیر معمول است و به نظر عجیب می رسد که در مناطق ساحلی دریای مدیترانه برف ببارد.

البته شرایط نسبت به داخل کشور شدیدتر است و خشک تر است. کوه های نزدیک به ساحل از نفوذ دریا به به مرزهای داخل جلوگیری می کنند. سرما در زمستان ها به خصوص در فلات ها شدیدتر است. دمای هوا بین -30 درجه تا -40 درجه در آناتولی شرقی رخ می دهد، و برف ممکن است در مکان هایی در طول حداقل 120 روز از سال باشد. در سمت غرب، دمای هوای زمستان ها زیر 1 درجه است. تابستان ها هم خشک و گرم هستند، با دمایی که در روز به طور کلی بالای 30 درجه است. میانگین بارش سالانه حدود 400 میلی متر است. خشک ترین مناطق هم قونیه و دشت مالاتیه هستند که بارش سالانه در آن جاها کمتر از 300 میلی متر است. به طور کلی ماه می مرطوب ترین ماه است در حالی که جولای و آگوست خشک ترین ماه ها هستند.